Heeft u grond te koop?

Als projectontwikkelaar zijn wij steeds op zoek naar goed gelegen te ontwikkelen eigendommen.

Deze locaties dienen te voldoen aan volgende criteria:

  • grondoppervlakte vanaf 3.000 m² (30 are)
  • braakliggend of bebouwd
  • zonering volgens het gewestplan: woongebied, woonuitbreidingsgebied, KMO-zone, etc.

Bodemverontreiniging of slechte staat van gebouwen is voor ons geen probleem.

Indien u over een dergelijk goed beschikt, kan U dit aanbieden door een e-mail te sturen naar info@deveux-vanerum.be.